KONAVLE DANASfrançaise italiano english hrvatskiU Konavlima je sve prisutnija svijest o važnosti bogatog kulturnog nasljeđa. Sve su češći primjeri obnove baštine i njezine nove uloge u suvremenosti, a spomenici postaju dostupniji stanovnicima i posjetiteljima Konavala. Primjer za to je sustav mlinica i stupa na rijeci Ljutoj, tvrđava Soko u Dunavama, trasa uskotračne željeznice kroz Konavle, srednjovjekovni lokalitet Sv. Barbara u Dubravci (upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a).

Brojna seoska obiteljska gospodarstva predstavljaju spoj tradicionalne poljoprivrede i ruralnog turizma, koji se razvija oslonjen na turističke centre Cavtat i Dubrovnik kao i na granični položaj područja.

Idilični krajolik Konavala i odmjerenost čovjekovog kultiviranja prostora kroz povijest posebnosti su koje i danas plijene opažaj promatrača. Očuvanje takvog krajobraza i identiteta prostora postaje najveća vrijednost, ali i izazov, za stalne i povremene stanovnike Konavala.